18 Nisan 2015 Cumartesi

ASCII Değeri ve Fonksiyon


 
     Fonksiyonları niye kullanıyoruz? Kod tekrarından kaçınmak için. Fonksiyonlar kod yazımını kolaylaştırır.Örneğin  elimizde sayı değerleri var ve biz bu değerlerin ortalamasını bulacağız. Kodumuzun çeşitli yerlerinde ortalama bulma işlemi yapacak ise fonksiyon yardımıyla işimizi kolaylaştırabiliriz. Fonksiyon kütüphaneleri olduğu gibi kendi fonksiyonumuzuda yazabiliriz.
Fonksiyon şu şekilde oluşturuluyor.

VeriTipi FonksiyonAdı(Parametreler) // fonksiyon başlığı
{
//kodlar
return döndürülecekDeğer;
}
Veri tipi double, int, string, bool vs. olabilir.
 Eğer fonksiyonun döndüreceği bir değer yoksa veri tipi void olarak tanımlanır ve return değeri olmaz.

Soru:
Her karakterin ASCII tablosunda sayısal bir değeri vardır. Siz de kullanıcıdan bir karakter ve tam sayı değeri girmesini isteyin. Girilen karakterin ASCII değerinin girilen tam sayı ile eşit olup olmadığını belirten bool türünde bir fonksiyon yazınız.(bool türü 0(false) veya 1(true) değeri alır.)

Cevap:


#include <iostream>
using namespace std;
bool asciiDegeri(char a, int b){ //bool türünde fonksiyon oluşturuldu.
if(a==b)
return true; // a==b ise return edilen değer true.
else
return false; // return edilen değer false.
}
void main(){ //main ana fonksiyonumuz
char ch; // ch adında bir karakter tanımlandı.
cout << "Karakteri giriniz: ";
cin >> ch ;
//cout << (int)ch; yazarak girilen karakterin ASCII değeri görülebilir.
int x;
cout << "Tam sayi degeri giriniz: ";
cin >> x;
bool sonuc;
sonuc=asciiDegeri(ch,x);//asciiDegeri fonksiyonu çağrıldı ve sonuc değişkenine atandı.
if(sonuc) // sonuc true ise if'e girer.
cout <<"ASCII degeri ile esit!"<<endl;
else
cout <<"ASCII ile esit degil!"<<endl;
system("PAUSE");
}

Çıktı:
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder